Neolatina

Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej powstała dzięki projektowi finansowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy nr 2315/H03/2006/31) pt. „Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej" (2006–2010).

Pracownia Literatury Renesansu i Biblioteka Jagiellońska

kierownik projektu: dr hab. Grażyna Urban-Godziek, prof. UJ

 

strona http://neolatina.bj.uj.edu.pl zawiera dwa typy edycji:

 

1. podobizna pierwodruku, transkrypcja, przekład, komentarz:

dzieła łacińskie Jana Kochanowskiego (1530-1584)

http://neolatina.bj.uj.edu.pl/neolatina/author/show/id/16.html

 

2. Podobizny pierwodruków

pisarzy tworzących w Rzeczpospolitej:

Twórczość łacińska

Mikołaj z Błonia (Nicolaus Bloniae, c. 1400-po 1448), Sermones de tempore et de sanctis

Wawrzyniec Korwin (Laurentius Corvinus, ok. 1465-1527), Ode Saphica de Polonia et eius metropoli Cracovia; Hortus elegantiarum

Paweł z Krosna (1470-1517), Elegia ad Ioannem Vislicium; Panegyrici ad divum Ladislaum et sanctum Stanislaum

Andrzej Krzycki (Andreas Cricius, 1482-1537),

Jan Dantyszek (Ioannes Dantiscus, 1485-1548), De nostrorum temporum calamitatibus sylva; Carmen paraeneticum

Jan z Wiślicy (1485-1520), Bellum Prutenum

Ulrich von Hutten (1488-1523) , De arte versificandi liber unus

Piotr Rojzjusz (Pedro Ruiz de Moroz, ok. 1505-1571), Ad proceres Polonos de matrimonio regno carmen

Klemens Janicki (Janicius, 1516-1543), Tristium liber I. Variarum elegiarum liber I. Epigrammatum liber I.; Vitae regum Polonorum, elegiaco carmine descriptae; Vitae episcoporum Gnesnensium

Grzegorz z Sambora (1523-1573), Polymnia

Alessandro Guanini (Gwagnin, 1534-1614), Sarmatiae Europeae descriptio (1578)

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (1549-1616), Hierosolymitana peregrinatio (1601)

Szymon Starowolski (1588-1656), Monumenta Sarmatarum (1655), Polonia, nunc denuo recognita et acuta (1652)

Maciej Kazimierz Sarbiewski (Matthias Casimirus Sarbievius, 1595-1640), Lyricorum libri IV. Epodon liber unus alterque Epigrammatum (1632)

Andrzej Maksymilian Fredro (1608-1679), Vir consilii

Michał Radau (1615-1687), Orator Extemporaneus

Andrzej Kanon, Lyricorum libri IV. Epodon liber I. Unus et alter Poematum (1643)

twórczość polska

Mikołaj Rej (1505-1569), Kupiec (fragment)

Maciej Stryjkowski (1547-po1582), Kronika Polska Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi (1582)Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (1549-1616), Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej (1607)

Łazarz Baranowicz (1593-1694), Lutnia Apollinowa (1671)

Wojciech Bystrzonowski (1699-1782), Polak (1739)

Benedykt Chmielowski (1700-1763), Nowe Ateny (1745)

 

Staropolskie przekłady

 

klasyka rzymska:

Wergiliusz, Aeneida, to jest o Aeneaszu Trojańskim ksiąg dwanaście przekładania Andrzeja Kochanowskiego, Kraków 1590.

Owidiusz, Księgi Metamorphoseon, to iest, Przemian, przełożone przez Waleriana Otwinowskiego, Kraków 1638.

Seneka, Smutne starożytności teatrum, to jest Tragedie w przekładzie Jana Alana Bardzyńskiego, Toruń 1696 (Herkules szalejący, Medea, Hippolit, Troas, Agamemnon, Thyestes, Oedipus, Thebais, Herkules Aethejski, Oktawia)

do dziś jedyny polski pełny przekład tragedii Seneki, nigdy powtórnie niepublikowany

 

klasyka europejska:

Torquat Tasso, Amantys w przekładzie Jana Andrzeja Morsztyna (1650) – rękopis Biblioteki Jagiellońskiej, pochodzący z Biblioteki Pruskiej (tzw. Berlinki), przekaz odmienny od rękopisu Bibl. Kórnickiej i Zbiorów Baworowskich oraz drukowanych wersji dziewiętnastowiecznych.

Torquato Tasso, Goffred abo Jeruzalem wyzwolona przekładania Piotra Kochanowskiego, Kraków 1618.

Giovan Battista Guarini, Pastor Fido albo konterfekt wierny miłości w anonimowym przekładzie przypisywanym Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu, Toruń 1722.

 

Alessandro Guanini (Gwagnin), Sarmatiae Europeae descriptio (1578) w tłumaczeniu Marcina Paszkowskiego pt. Kronika Sarmacyjej Europskiej (1611)

Justus Lipsius (1547-1606), O stałości przeł. Janusz Piotrowicz (1649)

John Barcalay (1582-1621), Argenis,  przeł. Wacław Potocki (1697)