Mgr Katarzyna Płaszczyńska-Herman. Znaczenie oprawy w badaniach proweniencyjnych starych druków

Termin: 23.05.2014
Miejsce: Pałac Biskupa Erazma Ciołka Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Pracownia Literatury Renesansu, Katedra Historii Literatury Staropolskiej Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Pałac Biskupa Erazma Ciołka Oddział Muzeum Narodowego  w Krakowie
 
zapraszają na wykład
mgr Katarzyny Płaszczyńskiej-Herman (WP UJ)
na temat :
Znaczenie oprawy  w badaniach proweniencyjnych starych druków
 
 
 
 
 
Streszczenie:
Oprawa, jako element dawnej książki najbardziej zależny od jej właściciela, może dostarczyć wielu ciekawych informacji na jego temat. Podejmując szczegółowe badania opraw starych druków, prześledzić można sposób gromadzenia bibliotek, mody i upodobania estetyczne danego okresu, a także gusta i preferencje właścicieli księgozbiorów. Biblioteki, tak zamożnych zbieraczy książek, jak i ubogich zakonników, zdobione były superekslibrisem, a zamiłowanie do pięknej oprawy łączyło wszystkie stany - do introligatorów trafiały druki z książnic królewskich, biskupich, zakonnych i plebejskich. Ci, którzy nie ulegli modzie na umieszczanie swojego nazwiska na okładce, niejednokrotnie dbali jednak o zapewnienie swoim woluminom pięknej, spójnej stylistycznie oprawy. Do dziś przetrwały książki zdefektowane, pozbawione części składek czy stron tytułowych, ale wciąż oprawione zgodnie z życzeniem właściciela - dzięki temu możemy na nowo ustawić obok siebie tomy, rozproszone setki lat temu.
Data opublikowania: 17.05.2014
Osoba publikująca: Janusz Smulski