Wiersz Do Jakuba z Sienna a początki poezji humanistycznej w Krakowie w XV w.

Termin: 28.02.2014
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

Pracownia Literatury Renesansu, Katedra Historii Literatury Staropolskiej Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka Oddział Muzeum Narodowego  w Krakowie
 
zapraszają na wykład:
 
dr hab. Jakuba Niedźwiedzia (WP UJ)
 
 
 
na temat :
 
Wiersz Do Jakuba z Sienna 
a początki poezji humanistycznej w Krakowie w XV w.
 
28 lutego (piątek) 2013, godz. 11.30 
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
 
Wykład będzie poświęcony postaci Jakuba z Sienna (1413–1480), polityka, dyplomaty i dostojnika kościelnego. Przyszły arcybiskup gnieźnieński studiował w Rzymie na przełomie lat 20. i 30. XV w. Dzięki temu jako jeden z pierwszych Polaków zetknął się z kulturą humanistyczną i sztuką wczesnego Renesansu. Wielokrotnie podróżował do Włoch, gdzie m.in. kupował cenne rękopisy, przekazane później naszemu uniwersytetowi. Przez rok jego rezydencją był zamek w Tivoli, oddany mu w dzierżawę przez papieża-poetę Piusa II (Eneasza Sylwiusza Piccolominiego).
Jakub z Sienna podobnie jak jego brat stryjeczny kardynał Zbigniew Oleśnicki był mecenasem sztuki i literatury. Wiersz poświęcony Jakubowi został zanotowany w księdze pochodzącej z Bursy Prawników przy ul. Grodzkiej i jest odbiciem jego humanistycznych pasji. Jednak wiąże się z nim szereg pytań, które zostaną omówione w wykładzie. Czy wiersz został napisany przez któregoś z przyjaciół biskupa z Włoch, czy z Akademii Krakowskiej? O jakim etosie mężczyzny mówi ten tekst? Czy znajdują się w nim aluzje do konfliktu z królem? Jaką rolę zajmuje ten wiersz wśród wczesnohumanistycznej literatury w Polsce? Dlaczego warto prowadzić badania nad mecenatem artystycznym i literackim polskich dostojników kościelnych w XV w.?
Data opublikowania: 20.02.2014
Osoba publikująca: Janusz Smulski