Tułaczka i wygnanie w poezji Owidiusza..

Termin: 14.01.2008
Bartosz Awianowicz, Tułaczka i wygnanie w poezji Owidiusza i Filipa Kallimacha Buonaccorsiego – między poetycką autobiografią a kreacją literacką
14 stycznia 2008
W losach i twórczości Owidiusza (43 przed Chr.–ok. 17 po Chr.) i Filipa Buonaccorsiego zwanego Kallimachem (1437–1496) odnajdujemy wiele analogii. Obaj zyskali sławę w Rzymie, gdzie pierwszy jako autor Amores, Heroid i Ars amatoria zyskał sławę najwybitniejszego poety swego pokolenia, drugi zaś trafił do humanistycznego kręgu Akademii Rzymskiej, znajdując jednocześnie możnych protektorów wśród kardynałów. Cios, jakim było wygnanie, dotknął Owidiusza później: do Tomi został relegowany jako już pięćdziesięcioletni mężczyzna w 8 r. po Chr. Buonaccorsi tymczasem, zamieszany w spisek przeciw papieżowi Pawłowi II, musiał uchodzić z Rzymu w 1468 r., gdy miał niespełna 31 lat. 
W nowej sytuacji obaj nie przestali pisać: podczas przymusowego pobytu nad Morzem Czarnym autor Ars amatoria kontynuował pracę nad Fasti, przede wszystkim zaś pisał Tristia i Epistulae ex Ponto, podczas gdy Kallimach, gdy po dłuższej tułaczce ostatecznie znalazł schronienie (na przełomie 1469–1470) w Polsce, szybko wydał zbiór elegii i epigramatów pt. Fannietum. Pewne podobieństwo losów wpłynęło na liczne u włoskiego humanisty zapożyczenia z Owidiusza. Buonaccorsi nie poprzestaje jednak na wygnańczej twórczości Rzymianina, równie chętnie inspiruje się rzymską poezją miłosną, jak również eposem. Wykorzystując Owidiańską topikę mroźnej i barbarzyńskiej Północy oraz podobne środki amplifikacyjne, nadaje im jednocześnie nowe funkcje. Warto zatem przyjrzeć się bliżej twórczości obydwu poetów nie tylko pod kontem similiów, lecz również celowości ich doboru.
 
Data opublikowania: 08.12.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski