Niepodobna to rzecz

Termin: 28.03.2007
Magdalena Ryszka-Kurczab, „Niepodobna to rzecz, by Bóg Boga rodzić miał", czyli jak ksiądz Hieronim Powodowski z arianami dysputował. Retoryka – dialektyka – logika
28 marca 2007
Wykład poświęcony zostanie słabo znanym dialogowanym protokołom z dysput w Śmiglu (Wielkopolska), które Hieronim Powodowski, kanonik poznański, szermierz kontrreformacji i nieprzyjaciel arian stoczył w grudniu 1581 r. i lipcu 1592 r. z ówczesnymi ministrami zboru śmigielskiego: Janem Krotowicjuszem i Krzysztofem Ostorodem. Teksty te, zredagowane przez naocznego świadka polemik, z zachowaniem ścisłego podziału na kwestie księdza Kanonika i Ministra, wprowadzają nas w krąg problemów szesnastowiecznej praktyki dysputacyjnej oraz staropolskiej kultury logicznej, dialektycznej i retorycznej. Teksty Dysputacji i Dysputacji wtórej prowokują ponadto do pytań o potrzebę i metodę prowadzenia badań nad jakże różnorodną spuścizną rodzimych dialogów renesansowych. 
 
Data opublikowania: 08.12.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski