Pogański mit i renesansowy topos

Termin: 11.04.2006

Noémi Petneki, Pogański mit i renesansowy topos. Węgierskie źródła panegiryku Pawła z Krosna ku czci św. Władysława

11 kwietnia 2006

Data opublikowania: 08.12.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski