Nowy historycyzm

Termin: 13.12.2005

Roma Sendyka, Nowy historycyzm. Metodologia badań nad renesansem

13 grudnia 2005

Data opublikowania: 08.12.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski