Wykład dr Barbary Kaszowskiej-Wandor o "Trenie XVII" Jana Kochanowskiego

Termin: 26.01.2023
Miejsce: Kraków
Organizator: Pracownia Literatury Renesansu

Pracownia Literatury Renesansu zaprasza na wykład pt. "Przedziwna sztuka równowagi. Tren XVII Jana Kochanowskiego", który wygłosi dr Barbara Kaszowska-Wandor. Wykład odbędzie się 26 stycznia 2023, godz. 17, Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42 oraz na platformie MS Teams.

 

Link do spotkania: http://bit.ly/3XpXuV6

Proszę was, zważcie nieszczęście,
połóżcie na szali zniszczenie:
cięższe to od piasku morskiego,
stąd nierozważne me słowa.
(Hi 6,2)
 
Abstrakt:
W swoim wystąpieniu podejmę próbę nowej, częściowo polemicznej wobec wielu dotychczasowych, interpretacji Trenu XVII Jana Kochanowskiego, tekstu, na którego wyjątkowość w ramach całego cyklu wskazywali niejednokrotnie polscy i zagraniczni uczeni. Zaskakująco rzadko jednak tłumaczono, na czym owa wyjątkowość polega, poprzestając najczęściej na ogólnym rozpoznaniu psalmiczności czy też psalmodyczności trenu. 
Fundamentem prowadzonych analiz uczynię natomiast interpretację Andrzeja Borowskiego, który podkreślił konwersyjny wymiar tekstu, jako punktu zwrotnego całego cyklu. Wskażę na znaczenie (dotąd badawczo niedocenianego) obrazu wagi w Trenie XVII, identyfikując jego główne źródło w Księdze Hioba i zestawiając go z wyraziście obecnym, choć niedostatecznie wciąż rozpoznanym, zespołem Hiobicznych motywów, organizujących cały cykl. Następnie, odwołując się do teorii retoryki hebrajskiej, spróbuję pokazać kunsztowną, chiastyczną budowę całego tekstu. W świetle prowadzonych analiz podejmę na nowo pytanie o to, czy cykl jest rzeczywiście wyrazem radykalnego zwątpienia w ludzką mądrość i czy naprawdę zostaje ona w końcu uznana za nieosiągalną lub nawet bezużyteczną.
   

 

Data opublikowania: 15.01.2023
Osoba publikująca: Lidia Grzybowska