Kontekst kulturowy i performatywny w interpretacji pieśni Safony - wykład dr. hab. Karola Zielińskiego, prof. UWr

Termin: 07.04.2022
Miejsce: Kraków
Organizator: Pracownia Literatury Renesansu

Pracownia Literatury Renesansu zaprasza na wykład, który wygłosi dr hab. Karol Zieliński, prof. UWr., na temat „Kontekst kulturowy i performatywny w interpretacji pieśni Safony”.

 

Wykład odbędzie się 7 kwietnia 2022, godz. 15:30 stacjonarnie (Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, sala 42) oraz via MS Teams: https://bit.ly/3In3yWm

 

Abstrakt:

W badaniach filologicznych wypracowane zostały metody odpowiednie dla utworów powstałych przy użyciu pisma. Siłą rzeczy, filologom często trudno uwzględnić odmienność produktów tradycji oralnej, porzucić swój warsztat i przyzwyczajenia. Odnosi się to również do utworów poetyckich stojących u progu literatury greckiej, a zatem stanowiących początek i fundament literatury europejskiej. Utwory przypisywane Safonie powstały w kulturze oralnej i ich interpretacja wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego i performatywnego. Dopiero taka perspektywa badawcza pozwala na właściwą ocenę, kim był/a poeta/tka – autor/ka pieśni lirycznych – oraz jaki sens miały wypowiedzi poetyckie.

Pieśni wykonywane na sympozjonie stanowią element dyskursu podejmowanego przez współbiesiadników. Wypowiedź obliczona jest na zyskanie akceptacji dla prezentowanego stanowiska, a w efekcie na podniesienie prestiżu jednostki w grupie. Wobec ulotności formułowanych w ten sposób wypowiedzi lirycznych wydaje się niemożliwe utrwalenie ich bez użycia pisma. Tymczasem w kulturze oralnej istniały warunki do przenoszenia wypowiedzi powiązanych z określoną okazją do innych okoliczności performatywnych. Oznacza to, że ta sama wypowiedź mimo swej okazjonalności mogła realizować te same lub podobne cele w performensach podejmowanych w innym miejscu i czasie, przez tę samą lub inne osoby.

 

Osoby posiadające adres mailowy w domenie innej niż Uniwersytetu Jagiellońskiego proszone są z powodów technicznych o dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę Google Chrome lub Microsoft Edge.

Data opublikowania: 12.03.2022
Osoba publikująca: Lidia Grzybowska