Wspólnota kulturowa oksytańsko-katalońskich trubadurów

Termin: 18.03.2020
Miejsce: Pałac bp. Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17; godz 13 15

Pracownia Literatury Renesansu  
Katedra Historii Literatury Staropolskiej  
Wydział Polonistyki  
Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Pałac Biskupa Erazma Ciołka 
Oddział Muzeum Narodowego  
w Krakowie  
zapraszają na wykład, który wygłosi

dr Rosalia Sasor (Instytut Romanistyki, UJ)

Wspólnota kulturowa oksytańsko-katalońskich trubadurów

Rozpatrywanie zjawisk kultury w oderwaniu od polityki i ekonomii czasów, w których zachodziły, prowadzi często do anachronizmów. Tak też się dzieje w przypadku twórczość trubadurów, wpisywanej zwykle w ramy historii literatury francuskiej, co oznacza podporządkowanie dynamiki wpływów kulturowych XII i XIII wieku współczesnej mapie politycznej Europy i sugeruje bliskie relacje kultury lenga d'òc z północną langue d'oïl. W rzeczywistości oksytańska wspólnota kulturowa rozciągała się nie na północ, a na południowy-zachód, tj. na obszar Korony Aragonii, która obejmowała wpływami politycznymi znaczną część Oksytanii.
Aby zrozumieć fenomen oksytańsko-katalońskiej twórczości trubadurów, należy w pierwszej kolejności uświadomić sobie, jak wyglądała mapa polityczna tej części Europy w wiekach XII i XIII i gdzie na tej mapie umieścić żywioł kataloński. Następie wyjaśnić, w jaki sposób polityczne aspiracje katalońskich władców zasiadających na aragońskim tronie wpłynęły na rozwój liryki powstającej w języku oksytańskim. A wreszcie przyjrzeć się z bliska relacjom między samymi trubadurami oraz trubadurami i ich mecenasami. Wtedy dopiero wyłoni się obraz wspólnoty kulturowej wykraczającej poza strefy językowe i granice hrabstw i królestw, obraz być może zaskakujący, ale na pewno bardziej prawdziwy.

Data opublikowania: 09.03.2020
Osoba publikująca: Lidia Grzybowska