Pura Evangelia, pia dogmata, vera religio.

Termin: 02.12.2016
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

dr Angelika Modlińska-Piekarz (Biblioteka Uniwersytecka KUL)

 

Pura Evangelia, pia dogmata, vera religio.

Konfesjonalizacja protestancka w łacińskich parafrazach biblijnych na Śląsku w XVI i XVII wieku

 

Wiek XVI i XVII to czas panowania łacińskich parafraz biblijnych – w ciągu dwóch wieków w całej Europie opublikowano kilka tysięcy tytułów poetyckich przeróbek różnorodnych ksiąg i fragmentów Biblii pisanych w metrum iloczasowym klasyczną łaciną. Autorami tego typu poezji byli najwybitniejsi przedstawiciele renesansowego humanizmu, ale i studenci uniwersytetów czy uczniowie humanistycznych gimnazjów. Wśród nich sporą grupę stanowią Ślązacy - poeci uwieńczeni, kaznodzieje, dworzanie, nauczyciele, studenci, uczniowie. Większość z nich była protestantami i działała na rzecz reformacji, co znalazło odzwierciedlenie również w ich twórczości religijnej. Odczyt jest próbą przedstawienia głównych nurtów konfesjonalizacji protestanckiej w śląskiej poezji biblijnej renesansu i baroku. Wskazane zostaną niektóre sposoby interpretacji popularnych motywów biblijnych w duchu protestanckim, elementy doktrynalne, a także charakterystyczne dla tej literatury egzemplifikacje walki polityczno-wyznaniowej.

 

Termin: 02.12.2016 godz.13:15

Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

 

 

Data opublikowania: 16.11.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski