Kallimach i Długosz w recepcji...

Termin: 26.05.2016
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

Pracownia Literatury Renesansu Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki w Krakowie Uniwersytetu Jagiellońskiego          
oraz  Pałac Biskupa Erazma Ciołka Oddział Muzeum Narodowego zapraszają na wykład, który wygłosi:

mgr Maciej Gaździcki (Wydział Polonistyki UJ): 

Kallimach i Długosz w recepcji XIX-wiecznych pisarzy-historyków – Józef Szujski i Józef Ignacy Kraszewski

Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

25 maja 2016, godz. 10.00

Celem wystąpienia jest przybliżenie dziewiętnastowiecznej recepcji dwóch wybitnych twórców przełomu Średniowiecza i Odrodzenia – Jana Długosza oraz Filipa Buonaccorsiego-Kallimacha. Jako przykład recepcji posłużą dwa utwory – dramat Długosz i Kallimach Józefa Szujskiego, wystawiany z okazji zjazdu historycznego w Krakowie w 1880 roku, oraz powieść Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik Józefa Ignacego Kraszewskiego, wchodząca w skład cyklu dokumentarnych powieści-kronik Dzieje Polski. Porównany zostanie sposób kreacji piętnastowiecznych person i domniemanego konfliktu ideowego pomiędzy nimi, jak również wykorzystania źródeł historiograficznych i biograficznych; omówione będą także miejsca, które Kallimachowi i Długoszowi Szujski oraz Kraszewski przyznawali (według swoich koncepcji historiozoficznych) w dziejach polskiej kultury i literatury.

Data opublikowania: 18.05.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski