Krakowska szkoła historyczna i jej wizja odrodzenia i humanizmu

Termin: 20.04.2016
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
Pracownia Literatury Renesansu 
Katedra Historii Literatury Staropolskiej
Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Pałac Biskupa Erazma Ciołka
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
 
zapraszają na wykład, który wygłosi 
dr Aneta Kliszcz (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
na temat: Krakowska szkoła historyczna i jej wizja odrodzenia i humanizmu
 
20 kwietnia, Pałac bp. Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17, godz. 13.15
 

Obiektywne zbadanie fenomenu krakowskiej szkoły historycznej i jej dziedzictwa  wydaje się być jednym z większych wyzwań stojących przed polską humanistyką, m.in. z powodu nowatorskiego wówczas podejścia prezentowanego przez jagiellońskich akademików. Z pism krakowskich uczonych wyłania się niezwykle interesująca wizja odrodzenia, którą chciałabym przedstawić w swoim wystąpieniu. Koncentrować się będę na dwóch aspektach zagadnienia. Po pierwsze na kwestiach metodologicznych – przede wszystkim na pionierskim charakterze badań krakowskiej szkoły historycznej nad tym, co obecnie nazywa się historią kultury, a co znacznie lepiej wydaje się oddawać, utworzony przez Jerzego Kmitę termin „humanistyka zintegrowana"; po drugie, na stańczykowskiej wizji Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako „antemurale Christianitatis zagrożonej przez niemiecki protestantyzm", a także recepcją tej wizji wśród historyków I połowy XX wieku.  

Data opublikowania: 12.04.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski