Accipe iam lauros

Termin: 18.03.2016
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17, 18 marca 2016, godz. 13.15
prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (Instytut Filologii Klasycznej, UW)

Accipe iam lauros,
czyli co można wyczytać z dawnych broszur
upamiętniających promocje akademickie

W bibliotekach europejskich znajduje się duża grupa łacińskich broszur okolicznościowych należących do gatunku gratulationes academicae. Druki upamiętniające promocje wychodziły na ogół spod prasy oficyn akademickich. Zazwyczaj zawierały wiersze pisane przez studentów. W drugiej połowie XVII w. stopniowo przekształcały się w rozbudowane panegiryki wychwalające nie tylko absolwentów i nauczycieli, lecz także dostojników, którym dziękowano za opiekę, jaką otaczali uczelnię, a zwłaszcza za ich hojność.
Okazuje się, że mimo dość powszechnych krytycznych opinii na temat stylu i treści druków promocyjnych, stanowić one mogą interesujący materiał do badań historycznoliterackich oraz punkt wyjścia do opisu biograficznego.

Bibliografia
                                                                       Źródła

Epigrammata in laudem moribus et eruditione insignium X. V. V[irorum] dum in alma Academia Cracoviensi  a Andrea Schonaeo  licentiati in artibus et philosophia,  pronunciarentur , Cracoviae 1608.
Epigrammata. In honorem nobilium et ingenuorum X. adolescentum, dum in alma Academia Cracoviensi Artium et Philosophiae Baccalaurei renunciarentur, Cracoviae 1608.

Opracowania (wybór)

Disputatio 1200–1800: Form, Funktion und Wirkung eines Leitmediums universitärer Wissenskultur, (ed. M. Gindhart, U Kundert),Walter de Gruyter, 2010.
E. Głębicka, Akademia Krakowska a twórczość panegiryczna w XVII w., w: Literatura i instytucje w dawnej Polsce (red. H. Dziechcińska), Warszawa 1994, s. 48-57.
A. Jocher, Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, t. 1, Wilno 1840.
A. Karbowiak, Ilustracye polskie z życia uniwersyteckiego XVII i XVIII, Kraków 1887.
J. Rodak, Stanisława Osędowskiego "Laury dla Zdziewojskich", Kraków 2014.

Data opublikowania: 09.03.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski