WARSZTATY PRZEKŁADOWE

Pracownia Literatury Renesansu
Katedra Historii Literatury Staropolskiej
Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ
otwierają nowy cykl spotkań:

Właściwości stylistyczno-językowe mów bp. Erazma Ciołka

Termin: 10.04.2015
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

Pracownia Literatury Renesansu

zaprasza na wykład

dr Ałły Brzozowskiej (Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, UWr)

Właściwości stylistyczno-językowe mów bp. Erazma Ciołka

10.04.2015, godz. 13.15

Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17.

Dobrego autora, w tym mówcę, poznajemy m.in. po jego umiejętności posługiwania się wielością słów i figur. Nie wystarczy bowiem wiedzieć, co się chce lub należy powiedzieć, ale trzeba jeszcze umieć to wyrazić. W traktatach retorycznych podkreślano, że zaletami dobrego stylu są poprawność językowa, jasność wypowiedzi i ozdobność. Co można powiedzieć o stylu mów politycznych biskupa płockiego Erazma Ciołka? Czy zasługuje on na miano dobrego oratora? Erazm Ciołek (1474−1522) był postacią wzbudzającą liczne kontrowersje już za swego życia. Jemu współcześni wysoko cenili jego kunszt oratorski, natomiast późniejsi badacze, o ile w ogóle patrzyli na mowy Erazma Ciołka inaczej niż jedynie jako na źródło historyczne, jak na przykład hrabia Józef Maksymilian Ossoliński, uważali je za nieudolne, niewarte uwagi, wytykając przywary jego łaciny. Czy rzeczywiście tak jest? Która ze stron ma rację? W proponowanym wykładzie spróbuję ukazać poszczególne elementy stylistyczno-językowe mów biskupa płockiego poprzez główne zagadnienia retorycznej elokucji: jasność i poprawność wypowiedzi, tropy, figury myśli i słów oraz konstrukcję zdania i rytm.

Data opublikowania: 07.04.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski