WARSZTATY PRZEKŁADOWE

Pracownia Literatury Renesansu
Katedra Historii Literatury Staropolskiej
Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ
otwierają nowy cykl spotkań:

Mapa, poezja i propaganda polityczna w XVI wieku

Termin: 25.01.2017
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
dr hab. Jakub Niedźwiedź Mapa, poezja i propaganda polityczna w XVI wieku: Jan Kochanowski i Gerard Mercator 25 stycznia 2017, godz. 13.15 Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17 W 1595 roku w pośmiertnym wydaniu Atlasu Gerarda Mercatora ukazała się dziwna mapa Rosji. Przedstawia ona tereny między Pskowem a Moskwą, słabo zaludnione, lesiste, poprzecinane gęstą siecią rzek, słowem: bezludzie. O tym samym terenie opowiada również Jan Kochanowski w poemacie Jezda do Moskwy z 1583 roku. W moim referacie chciałbym przyjrzeć się zbieżnościom między obu tymi tekstami. Spróbuję odpowiedzieć na dwa pytania: czy mapa niderlandzkiego kartografa i poemat polskiego poety mogły mieć wspólne źródła? Jaką rolę w powstaniu tych tekstów mogła mieć akcja propagandowa zainicjowana przez Jana Zamoyskiego w czasie wojen inflanckich? Spróbuję też pokazać, jak w okresie wczesnonowożytnym przenikały się poezja, wiedza naukowa i działania polityczne.
Data opublikowania: 18.01.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski