Zapomniane źródło. Indoeuropejskie podstawy (staro)polskiej mitologii i kultury

Termin: 13.03.2015
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

Pracownia Literatury Renesansu zaprasza na wykład

dr. hab. Wojciecha Sowy (Narodowe Centrum Nauki)

pt. Zapomniane źródło. Indoeuropejskie podstawy (staro)polskiej mitologii i kultury

Termin: 13.03.2015, godz. 13.15

Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17.

Jednym z podstawowych zadań językoznawstwa historyczno-porównawczego, poza objaśnianiem zmian historycznych zachodzących w systemach gramatycznych spokrewnionych ze so­bą języków, jest próba odtwarzania wspólnych elementów kultury, odziedziczonych z epoki rekonstruowanej wspólnoty. W wypadku językoznawstwa indoeuropejskiego będzie to odtwarzanie zarówno elementów kultury materialnej, jak i duchowej Indoeuropejczyków, datowanej na piąte/czwarte tysiąclecie p.Chr.

Celem wykładu jest próba zastosowania przyjętej metodologii badań językoznawczych służącej do odtwarzania tzw. „indoeuropejskiego języka poetyckiego" w jego warstwie formularnej do interpretacji materiału słowiańskiego, w tym polskiego. Niestety, w przypadku rodziny słowiańskiej odnajdywanie formuł indoeuropejskich, czy też generalnie tematów mitologicznych dających się odnieść do tak archaicznej epoki, jest mocno utrudnione. Przede wszystkim związane jest to z naszą ignorancją słowiańskiego systemu wierzeń religijnych i oryginalnej tradycji mitologicznej. Da się jednak zauważyć, że ślady przedhistorycznej indoeuropejskiej przeszłości mogą być odkrywane zarówno w historycznych starych przekazach (mitologizowanych), jak i w relatywnie nowych, czy nowożytnych źródłach (takich, jak np. folklor). Otwartym pozostaje pytanie, czy są to elementy bezpośrednio odziedziczone z praindoeuropejskiej przeszłości, czy też są to tradycyjne motywy (formuły), które uaktywniają się pod wpływem obcej tradycji. 

Data opublikowania: 04.03.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski