Latinitas jako narzędzie dzielące. Nieporozumienia

Termin: 20.11.2013

Pracownia Literatury Renesansu  Katedra Historii Literatury Staropolskiej Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
 
zapraszają na wykład
 
prof. Teresa Bałuk-Ulewiczowa (Instytut Anglistyki UJ)
 
na temat 
 
Latinitas jako narzędzie dzielące. 
Nieporozumienia (a może brak możliwości porozumienia?) w dialogu Zamoyskiego z Bodinem w kontekście elekcji Henryka Walezego na króla Polski
 
20 listopada 2013, godz. 11.30 
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
Data opublikowania: 08.12.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski