Misterium et Verbum.Związki poetyki i retoryki

Termin: 23.05.2007

Misterium et Verbum. Związki poetyki i retoryki z opisem doświadczenia duchowego chrześcijanina w epoce Renesansu i Baroku

konferencja zorganizowana wraz z Katedrą Duchowość Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

23 maja 2007 

Data opublikowania: 08.12.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski