Uczeń idealny

Termin: 26.01.2011

Marcin Godawa, Uczeń idealny? Postać św. Jana Apostoła w polskiej literaturze religijnej okresu potrydenckiego.

26 stycznia 2011

W nurcie reformy katolickiej postać św. Jana Apostoła i Ewangelisty zajmuje szczególne miejsce, ponieważ jest traktowana jako najwyższy wzór świętości. Na podstawie lektury Żywotów Świętych Pańskich Piotra Skargi, obydwu Postylli Jakuba Wujka oraz Arki Testamentu Szymona Starowolskiego można wydobyć istotne cechy tego wizerunku, a także próbować rozszyfrowania retorycznych zabiegów, które stoją u jego podstaw. Należy tu m.in. różnorodność strategii inwencyjnej, kwestie argumentacji czy elokucji. Wśród cech konstytuujących wizję nowej duchowości szczególne miejsce zajmuje kwestia cudów, cnót oraz motyw spoczywania na piersi Chrystusa, opatrzony głęboką, mistyczną interpretacją. Takie ujęcie ideowo-komunikacyjne warto z kolei poddać w kilku punktach krytycznej ocenie.

Data opublikowania: 08.12.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski