Wykład dr hab. Grażyny Urban-Godziek, prof UJ, pt. "Motyw hymen-funus (ślub-pogrzeb) i greckie rytuały żałobne w trenach VI i VII Jana Kochanowskiego"

Termin: 16.12.2021
Organizator: Koło Naukowe Literatury Dawnej

Koło Naukowe Literatury Dawnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na wykład, który wygłosi dr hab. Grażyna Urban-Godziek, prof. UJ na temat "Motyw hymen-funus (ślub-pogrzeb) i greckie rytuały żałobne w trenach VI i VII Jana Kochanowskiego".

 

Wykład odbędzie się 16 grudnia 2021 roku o godzinie 18:30 na platformie MS Teams.

 

Abstrakt:

Celem referatu będzie charakterystyka toposów występujących w greckich oraz rzymskich epitafiach dziecięcych, z odwołaniem również do innych gatunków literackich. Uwaga zogniskowana zostanie wokół epitafiów upamiętniających zmarłe dziewczęta i koncentrujących się na temacie przedwczesnej śmierci. Tu zwłaszcza interesujący będzie motyw zastąpienia obrzędów ślubnych żałobnymi i połączenia charakterystycznych dla nich rytuałów (topos hymen-funus, ślub-pogrzeb). Celem wywodu będzie, z jednej strony, wyodrębnienie topiki antycznej, która następnie została i przejęta, i zmodyfikowana przez autorów nowożytnych, z drugiej, wskazanie idei, które ta topika – mocno osadzona w starożytnych obyczajach i rytach żałobnych – przekazuje. W drugiej części referatu, na tak zarysowanym tle, pokazane zostanie, jak owe motywy, a zwłaszcza niesione przez nie idee, odzwierciedlają się w Trenach Jana Kochanowskiego (cytowane wcześniej przykłady antyczne dobrane zostały tak, by czytelnikowi dobrze znającemu Treny od razu nasuwały skojarzenia z nimi). Tu szczególnemu oglądowi poddane zostaną dwa motywy – z Trenu VI (pieśń córki żegnającej matkę) oraz VII (przeglądanie wkładanych do grobu szat zmarłej i składanie darów do trumny). Ustalenia te pomogą rozstrzygnąć wątpliwości dawnych badaczy dotyczące źródeł tych fragmentów (zwł. z Trenu VI). Wprowadzeniem do owych rozważań będzie refleksja nad funkcjonowaniem tematu ewentualnego małżeństwa Orszuli w poświęconym jej cyklu żałobnym.

 

Link do kanału Koła Naukowego Literatury Dawnej na MS Teams

Data opublikowania: 11.12.2021
Osoba publikująca: Lidia Grzybowska