Zuzanna i starcy w obliczu prawa

Termin: 28.02.2020
Miejsce: Pałac bp. Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17 godz. 13 15

Pracownia Literatury Renesansu  
Katedra Historii Literatury Staropolskiej  
Wydział Polonistyki  
Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Pałac Biskupa Erazma Ciołka 
Oddział Muzeum Narodowego  
w Krakowie  

zapraszają na wykład, który wygłosi
Patryk Ryczkowski (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
 na temat
Zuzanna i starcy w obliczu prawa. O poemacie biblijnym Paraphrasis historiae de Susanna z tzw. raptularza Mikołaja Lubomirskiego

28 lutego 2020, godz. 13.15
Pałac bp. Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17 

streszczenie:
Uznawany za raptularz Mikołaja Lubomirskiego, twórcy poesis artificiosa, rękopis o sygnaturze 5575 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej zawiera nie tylko różnorakie notatki i teksty swego właściciela, lecz również utwory innych poetów. Wśród nich znajduje się znana tylko z tego odpisu, datowana na 1584 rok i przypisana Adamowi Placotomusowi Paraphrasis historiae de Susanna, poemat oparty na starotestamentowym opowiadaniu o cnotliwej Zuzannie, którą napastuje dwóch pożądliwych sędziów żydowskich (Dn 13). Jej historia była w średniowieczu oraz w XVI i XVII wieku często opracowywana w tekstach różnorodnych genologicznie, zaś jej popularność we wczesnej nowożytności daje się powiązać z reformacyjnymi zmianami w kanonie Biblii oddziałującymi także na poezję. Placotomus zajmuje się w swym utworze problemem wierności tradycji i zasadom religijnym, które muszą zostać wyegzekwowane. W tym zakresie nie odbiega znacząco od wersji biblijnej i pozostałych epyllionów o Zuzannie, kreśli jednak zdecydowanie szerszą perspektywę, eksponując za pomocą środków leksykalnych, stylistycznych i kompozycyjnych znaczenie samego prawa, osadzonego również w kontekście religijnym. Celem prezentacji będzie omówienie poetyckich strategii takiej rekontekstualizacji biblijnego opowiadania o Zuzannie w Paraphrasis w nawiązaniu do warunków jej powstania i recepcji, które pozwala zrekonstruować jej rękopiśmienny przekaz związany z rodziną Lubomirskich.

Rycina:
Heinrich Aldegrever, Zuzanna zaskoczona przez starców (1555), reprodukcja ze strony The Metropolitan Museum: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/428069.

Data opublikowania: 18.02.2020
Osoba publikująca: Janusz Smulski