Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa

Termin: 05.12.2018
Miejsce: Pałac Biskupa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17, godz. 13.00
Organizator: Muzeum Narodowe w Krakowie, Pałac Biskupa Erazma Ciołka oraz Pracownia Literatury Renesansu

Po wystawie oprowadzał będzie jeden z jej kuratorów

prof. dr hab. Mirosław P. Kruk

Hans Suess von Kulmbach to mistrz epoki wczesnego renesansu, jeden z najlepszych artystów działających w kręgu Albrechta Dürera, ceniony malarz, grafik, iluminator, projektant witraży.

W lat 1514–1515 wykonał, przeznaczony dla Bazyliki Mariackiej w Krakowie i fundowany najpewniej przez rodzinę Bonerów, cykl św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Choć powstał on zaledwie niecałe dwie dekady później niż monumentalny ołtarz Wita Stwosza (1477–1489), to jednak dzieła te należą do różnych epok. Kulmbach tworzył bowiem już pod wpływem nowej sztuki włoskiej i południowoniemieckiej. Zdradzając zachwyt nad nieokiełznaną przyrodą, która jest tłem dla ludzkich dramatów, aranżowanych śmiało z udziałem grup ludzi o zindywidualizowanych obliczach i w wyszukanych strojach, ujmowanych w przekonująco oddanych skrótach perspektywicznych, skłania się ku nowym w tej części Europy prądom sztuki renesansowej. Obrazy te, pełne lekkości i finezji, odznaczają się niezwykłymi walorami artystycznymi.

Dzieła mistrza zachowane w Krakowie są rozproszone, rzadko eksponowane, przez co uległy zapomnieniu. W roku 2016 zakończono kilkuletnią konserwację cyklu żywota św. Katarzyny, składającego się dziś z sześciu podłużnych obrazów (pierwotnie było ich osiem) tworzących niegdyś nastawę ołtarzową. Wystawa prezentowana w Sali Portretowej Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, eksponuje po raz pierwszy dzieło po konserwacji, zestawione również z innymi krakowskimi pracami artysty (Ucieczka do Egiptu z kościoła oo. paulinów na Skałce, św. Katarzyny z Muzeum Ks. Czartoryskich, predella ze Zstąpieniem do grobu św. Jana Ewangelisty z Bazyliki Mariackiej) oraz szkicami studyjnymi (Męczeństwo filozofów z cyklu Katarzyny Aleksandryjskiej z Luwru i Męczeństwo św. Stanisława z Kunsthalle w Bremie), a także pracami innych malarzy niemieckich tego okresu. Wystawę dopełnia prezentacja recepcji Kulmbacha przez artystów krakowskich końca XIX- i początków XX wieku.

http://mnk.pl/wystawy/mistrz-i-katarzyna-hans-von-kulmbach-i-jego-dziela-dla-krakowa

Data opublikowania: 23.11.2018
Osoba publikująca: Janusz Smulski