Oblicza miasta w niderlandzkiej poezji

Termin: 24.03.2017
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

dr hab. Marcin Polkowski (KUL)

Oblicza miasta w niderlandzkiej poezji XVI i XVII wieku

24 marca 2017, godz. 13.15
Pałac bp. Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17

Czy miasto w siedemnastowiecznych Niderlandach było kobietą? Czy miasta miały głos? Czy miasto było dla dawnych Holendrów „małą ojczyzną”? Które z miast niderlandzkich szczyciło się tym, że było „dużą wsią”? Na te i szereg innych pytań zainspirowanych lekturą szesnasto- i siedemnastowiecznej poezji epideiktycznej nawiązującej do topiki miejskiej odpowie Marcin Polkowski w wykładzie pt. „Oblicza miasta w niderlandzkiej poezji XVI i XVII wieku”. W wykładzie poruszone zostaną następujące zagadnienia: znaczenie miasta w dawnej kulturze niderlandzkiej, geneza i rozwój gatunku laudes urbium w literaturze niderlandzkiej oraz jego przedstawiciele (m.in. Constantijn Huygens, Joost van den Vondel), a także związki pomiędzy literackim wizerunkiem miasta a przedstawieniami ikonograficznymi. Wystąpienie zostanie zilustrowane własnymi przekładami dawnej poezji niderlandzkiej.

dr hab. Marcin Polkowski jest niderlandystą i anglistą, zatrudnionym w Katedrze Literatury i Języka Niderlandzkiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie prowadzi wykłady m.in. z dziejów literatury niderlandzkiej. Jego specjalność to literatura średniowiecza i renesansu w ujęciu komparatystycznym, dzieje kontaktów polsko-niderlandzkich i anglo-niderlandzkich oraz relacji interkonfesyjnych w dawnych Niderlandach. Autor książek i artykułów w jęz. polskim, niderlandzkim i angielskim o literaturze i kulturze dawnych Niderlandów, m.in. A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: The Example of Delft (1450-1650), Lublin 2012, oraz Images for a Lover’s Eye. Sonnets from Pieter Corneliszoon Hooft’s Emblemata Amatoria and their European Poetic Lineage, Lublin 2009. 

Data opublikowania: 06.03.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski