Święci, czyli jacy? Badania leksykalne w oparciu o Korpus Hagiografii Polskiego Średniowiecza.

Termin: 20.01.2016
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

20 stycznia 2016, godz. 13.15

Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

dr Anna Ledzińska, Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN

Święci, czyli jacy? Badania leksykalne w oparciu o Korpus Hagiografii Polskiego Średniowiecza.

Co znaczyło w średniowieczu być człowiekiem prawdziwie dobrym? Jakie desygnaty przypisywano ludziom otaczanym nimbem świętości? Jakim językiem pisano o nich w ciągu pięciuset lat polskiego średniowiecza? Jakie cnoty z kanonicznego zestawu im przypisywano? Moje wystąpienie dotyczyć będzie projektu, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. Zakłada on budowę i wykorzystanie elektronicznego korpusu polsko-łacińskiej hagiografii średniowiecznej. W trakcie wykładu wspomnę o kryteriach doboru tekstów i przedstawię skład korpusu, a także techniczne szczegóły jego konstrukcji i trudności związane z aplikacją metod przetwarzania języka naturalnego do tekstów historycznych. Zastosowanie elementów humanistyki cyfrowej otwiera przed badaczami dawnej leksyki nowe perspektywy i umożliwia obiektywizację uzyskanych wyników. Do podstawowych metod należą tu wyliczenia frekwencji wybranych leksemów lub form, tworzenie konkonkordancji oraz ekstrahowanie kolokacji. Mogłoby się wydawać, że wynikiem takich badań będą suche wyliczenia i tabele, jednak pozyskane dane ilościowe stanowią doskonały punkt wyjścia i „materiał dowodowy" dla ciekawych interpretacji i analiz dających wgląd w sposób myślenia ludzi dawnych epok odbijający się niczym w zwierciadle w języku zachowanych zabytków literatury.

Data opublikowania: 14.01.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski