Fundacja Bartłomieja Nowodworskiego

Termin: 14.12.2015
Miejsce: Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

Zapraszamy na spotkanie z  dr Michałem Czerenkiewiczem (Biblioteka Narodowa).

W programie referat nt."Fundacja Bartłomieja Nowodworskiego jako forma mecenatu wydawniczego"

14 XII 2016, godz. 11.30
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17

W roku 1619 rycerz zakonu maltańskiego Bartłomiej Nowodworski w swojej kolejnej fundacji na rzecz środowiska Akademii Krakowskiej wyasygnował na druk książek naukowych kwotę pięciu tysięcy złotych polskich wraz z mającym pochodzić z tej sumy dochodem. Utworzona w ten sposób tzw. wieczysta fundacja Bartłomieja Nowodworskiego miała w istotny sposób wspomóc wydawanie prac powstałych w kręgu uniwersytetu, a zdaniem donatora była jednocześnie jedną z najlepszych naonczas przysług, jakie można było oddać Rzeczypospolitej. Drukowane w ten sposób dzieła miały zawierać informację o nakładcy, jego przynależności do zakonu rycerskiego oraz funkcji królewskiego rotmistrza. Wkrótce pierwotny zamysł ofiarodawcy przestał być realizowany, jako że zdecydowaną większość druków sfinansowanych sumptem fundacji stanowią utwory panegiryczne odnoszące się do okoliczności niekiedy tylko luźno związanych z życiem Akademii. 

Data opublikowania: 08.12.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski