Od Burmeistra do Bacha

Termin: 29.10.2015
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20, s. 18

dr Wojciech Ryczek, dr Tomasz Górny (Wydz. Polonistyki UJ)

wygłoszą wykład nt

 Od Burmeistra do Bacha, czyli figury retoryczne w teorii i praktyce

w ramach konferencji „Retoryka i Muzyka"

29 października, ul. Gołębia 20, s. 18, godz. 15.30. W 1606 roku ukazał się w Rostocku traktat Joachima Burmeistra (1564-1629), nauczyciela gramatyki, retoryki i poetyki, a także kantora w kościele św. Mikołaja i Kościele Mariackim, pod tytułem Musica poetica definitionibus et divisionibus breviter delineata. Głównym celem autora tej niewielkiej rozprawy było przedstawienie, wyliczenie i omówienie najważniejszych figur muzycznych (figurae musicae). Znakomicie wykształcony retorycznie autor dokonał swoistego przekładu intersemiotycznego, tworząc muzyczne odpowiedniki dla znanych ze sztuki wymowy form wysłowienia. Wszystkie figury muzyczne podzielił ponadto na harmoniczne, melodyczne i harmoniczno-melodyczne, a każdej z nich przypisał niezwykłą rolę w poruszaniu serc słuchaczy (affectatio musica).

Omówienie retorycznych źródeł teorii muzycznej Burmeistra pozwoli odtworzyć jego poglądy na temat nauki o tropach i figurach. Okaże się również pomocne w wytłumaczeniu swoistości retoryki muzycznej, która nie tyle naśladuje retorykę literacką, ile twórczo przekształca zapożyczone z jej słownika pojęcia. Teoretyczne rozważania nad wybranymi figurami (na przykład aposjopeza, pathopeia i parezja) zostaną uzupełnione prezentacją ich realizacji muzycznej (dzieła Bacha). 

Zobacz >>Plakat >>

Data opublikowania: 22.10.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski